Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos El. paštas Telefonai

TARYBOS NARIAI:

1.

Antanaitis, Juozas juozas.antanaitis(eta)vilnius.lt 8 680 61 340

2.

Bimba, Remigijus LGHD pirmininkas remigijusbimba(eta)yahoo.co.uk 8 610 23144
3.

Gasparavičienė, Sigita

LGHD genearalinė sekretorė, LGHD atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 8 687 11371
4. Giedraitienė, Kristina LGHD Kauno skyriaus pirmininkė, LGHD atstovė ryšiams su visuomene ir  žyniasklaida Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 8 610 13 627

5.

Jakubauskas, Adas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
8 682 72 328

6.

 Malevskis, Česlav Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..lt 8 686 52 268

7.

Saulevičius, Vytautas saulevicius.vytautas(eta)gmail.com 8 600 25 408

8.

Vaniuchinas, Paulius

LGHD kancleris kancleris(eta)genealogija.lt 8 647 84 508

9.

Vervečka, Danielius LGHD pirmininko pavaduotojas  danieliusvervecka(eta)gmail.com 8 686 04624

10.

Volk, Albert albert.volk(eta)gmail.com 8 674 80 818

11.

Zvicevičius, Rolandas

rolandas(eta)margunas.lt 8 659 49 769

Genealogija - pagalbinė istorijos mokslo šaka. Žodis genealogija kilęs iš dviejų senosios graikų kalbos žodžių. Genea reiškia šeimą, giminė, logos - studijos, mokslas. Tai mokslas apie šeimos, giminės kilmę, istoriją bei jos narių tarpusavio ryšius.“

Encyclopedia Britannica. Inc,2006
 

Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos misija ir vizija

Misija – savo gretose apjungus profesionalus ir mėgėjus, plėtoti genealogijos, heraldikos, giminės ir šeimos istorijos tyrimus, skatinti visuomenės domėjimąsi Lietuvos istoriniu ir kultūriniu paveldu; kaupti, sisteminti ir skleisti duomenis apie giminių genealogiją ir jos šaltinius; prisidėti prie visuomenės genealoginės sąmonės formavimo, tuo pačiu – prie istorinės, tautinės ir kultūrinės tapatybės išlaikymo; patvirtinant sudarytas giminių genealogijas, genealogines schemas, genealoginius medžius ir šeimos ženklus, prisidėti prie išdidžios, savo šaknis atmenančios pilietinės visuomenės formavimo; plėtojant tarptautinius ryšius prisidėti prie pasaulinio genealoginio sąjūdžio.

Vizija - LGHD – tai visuomeninė organizacija, telkianti aktyviai prie genealoginio sąjūdžio prisidedančius Lietuvos piliečius, konsultuojanti besidominčius genealogija ir heraldika, patarianti ir rengianti rekomendacijas valstybinėms, visuomeninėms ir privačioms institucijoms genealogijos ir heraldikos klausimais, dalyvaujanti įvairiose mokslinės, kultūrinės ir edukacinės veiklos programose, bendradarbiaujanti su giminingomis užsienio organizacijomis.

Eil. Nr. Pavardė, vardas Pareigos El. paštas Telefonai

Revizijos komisija

1. Kučas, Vidimantas pirmininkas vidimantask(eta)ahoo.com 8 523 40 459
2.

Paltarackas, Artūras

  arturas(eta)hnit-baltic.lt 8 685 40 582
3. Virketis, Kęstutis   virketis(eta)vipadvokat.lt 8 699 36 151

Dokumentų patikros ir heraldikos komisija

1.

Bakevičius, Stasys

    8 603 09 835
2.

Bimba, Remigijus

  remigijusbimba(eta)gmail.com 8 610 23 144
3. Každailis, Arvydas   arvydas.kazdailis(eta)gmail.com 8 683 65 806
4. Saulevičius, Vytautas   saulevicius.vytautas(eta)gmail.com 8 600 25 408
5. Tracevskis, Kazimieras   kazystrac(eta)gmail.com 8 5 272 4332
8 698 35 736
6. Vervečka, Danielius  pirmininkas danieliusvervecka(eta)gmail.com 8 686 04624
7. Vileikienė, Laima   kadagynas(eta)gmail.com 8 614 23 357

Heraldikos komisijos konsultantas Edmundas Rimša

LGHD iždininkė

  Bartkienė, Laima   laima.bartkiene(eta)ygle.lt 8 614 15 560


LGHD steigėjai

1. Jei norite tapti Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos nariu, atsisiųskite ir užpildykite pareiškimą.

Užpildę pareiškimą ateikite į LGHD tarybos susirinkimą, prieš tai susisiekę su mumis. Mokesčius galima susimokėti atėjus arba pervedant banku.

2. Norintiems susikurti Herbą reiktų kreiptis į Lietuvos Heraldikos komisijos heraldą Arvydą Každailį dėl projekto, herbo (ženklo) vizijos parengimo. Kontaktai yra svetainėje www.herbai.lt tel. 8 683 65 806
Sukurti nauji šeimos zenklai, atitinkantys heraldikos taisykles, svarstomi, tvirtinami ir registruojami LGHD Dokumentų patikros ir heradikos komisijoje.

3. Liudijimus išduoda LDK Atminties rūmai.

ATSISIŲSTI VISUS PRAŠYMUS:

Prašymas įstoti į LGHD

Prašymas priimti dokumentus ir išvadai gauti

Prašymas išvadai gauti dėl herbo liudijimo gavimo

Prašymas patvirtinti ir registruoti šeimos ženklą

Prašymas išduoti patvirtinto herbo liudijimą

INFORMACIJA, KAIP SUSIMOKĖTI :


Mokėjimo pavedime nurodyti užrašant: pirminis stojamasis, dokumentų, priėmimo, patikros ir
nario mokestis – 60 eurų,
tvirtinamo HERBO LIUDIJIMO registracija - 120 eurų.

Metinis einamųjų metų nario mokestis 20 eurų.

AB SEB BANKAS sąskaitos Nr . LT 977044060005872575

Suformuota byla su apmokėjimo kvitais siunčiama  LGHD Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos pirmininkui  Danieliui Vervečkai.

Danielius Vervečka, tel. 8 686 04624

LGHD narių, atliekančių istorinius genealoginius tyrimus, sąrašas ir kontaktai

Mūsų genealogų atlikti genealoginiai tyrimai

Dalis archyvų, ypač bažnyčių metrikų knygos nyksta ir yra neprieinamos. Gaila, kad jų išsaugojimu susirūpinta taip pavėluotai, kai problema pasiekė kritinę ribą, nors pirmieji signalai buvo pasigirdę prieš gerą dešimtį metų....Lietuvos istoriniame valstybiniame archyve pradėtas dokumentų mikrofilmavimas, nors tempai gana lėti. Mes irgi plečiame savo virtualų archyvą.

Žmonės klausia, domisi ir nori pažinti savo šaknis, ieško genealoginės pagalbos...Yra istorikai genealogai, kurie dirba archyvuose ir gali Jums padėti. Į juos reiktų kreiptis asmeniškai.

REKVIZITAI

Migdolų g. 15, Saldenė,

Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Go to top