Renkame genealoginių knygų sąrašą:

LGHD skatina rašyti savų šeimų, giminių, kaimų istorijas, kuriose atsispindėtų jūsų artimųjų genealoginės ištakos, būtis, skausmai ir džiaugsmai. Gražiausias istorijas spausdinsime mūsų visų žurnale Genealogijos apžvalga arba LGHD portale. Įdomiausias genealoginio turinio knygas - jų autorius skatinsime apdovanojimais.
Kviečiame visų knygų autorius atsiliepti, parašykite mums.

 

Knygų sąrašas iš LNB, A. Mickevičiaus viešosios, VU ir MA bibliotekų el. katalogų.

1. J. G. BERŽANSKIS KlAUSUTIS. Lietinių heraldika. 98 p. A. Bako spaustuvė. 1930, Kaunas.
2. R. S. BUTAUTAS - KUDIRKA. Mūsų šaknys. 216 p. Amžius, 1994, Kaunas.
3. A. SENDA. Sendųgiminės istorija. 368 p. Išleido R. Juškaitienė, 1995.
4. A. SNITKUVIENĖ. Grafai Tiškevičiai ir jų palikimas.220 p. VU leidykla, 1998, Vilnius.
5. R. S. BUTAUTAS-KUDIRKA. Kudirkai. 136p. Gediminas, 1999, Vilnius.
6. G. ČESNYS. Didžiuojuosi savo Tėvu. 232 p. VDA leidykla, 1999, Vilnius.
7. T. CHOMENTAUSKAS. Šis bei tas iš Chomentauskų istorijos. 124 p. Žmogaus studijų centras, 1999, Vilnius.
8. S. KIRAITYTĖ. Giminės istorija. 107 p. Utenos spaustuvė, 2000, Utena.
9. A. GAIGALAITĖ. Apie Tėvą. 167 p. Sapnų sala, 2000, Vilnius.
10. G. ILGŪNAS. Šaknys. 218 p. Pradai. 2000, Vilnius.
11. N. ASADAUSKIENĖ. Kiškų giminė. 390 p. Sapnų sala, 2003, Vilnius.
12. J. MAČIULIS. Mačiuliai. 100 p. Stepono leidykla, 2001, Kaunas.
13. B. SENKUTĖ- GRINKEVIČIENĖ. R. Senkutė - Kašėtienė. Giminės. 96 p. 2002, Vilnius.
14. S. GENTVILAS. Giminių knyga. 202 p. Dobilas, 2002, Jonava.
15. T. CHOMENTAUSKAS. Žvilgsnis į Julijono Vilčinsko šeimą. Žmogaus studijų centras, 2002, Trakai.
16. B. GIRČYTĖ - BALAIŠIENĖ. Julijos vaikai. 136. Utenos spaustuvė, 2002, Utena.
17. P. NAVIKAS. Iš praeities į ateitį. 124 p. Atkula, 2003, Vilnius.
18. T. CHOMENTAUSKAS. Gimtieji namai Bartkūnuose. 96 p. Žmogaus studijų centras, 2004, Trakai.
19. A. MEDZEVIČIUS. Medzevičių dvaras. I d. 187 p., II d. 248 p. Gelspa, 2004, Vilnius.
20. G. MIEŽYTĖ - KARPAVIČIENĖ. Močiute papasakok... 124 p. Petro ofsetas, 2004, Vilnius
21. T. MACKEVIČ. Medekšų giminės istorija. 165 p. Nevėžio spaustuvė, 2004, Panevėžys.
22. V. KAZANAVIČIUS. Narvydiškis. 221 p. V. Kasanavičiaus IĮ, 2004, Kaunas.
23. D. KAUNAS. Jurkaitynas. 76 p. VU leidykla, 2005, Vilnius.
24. G. MAKAUSKIENĖ. Prisiminimų dovanos 454 p. Dakra, 2005, Kaunas.
25. E. LUKOŠEVIČIŪTĖ. Grafų Kosakovskių albumas. 143 p. M. K. Čiurlionio muziejus, 2005, Kaunas.
26. A. MEDZEVIČIUS. Lančinskų saga. 222 p. Gelspa, 2005, Vilnius.
27. V. VERIKAITĖ. Henrikas Jasiūnas. Gyvenimo apžvalga. 136 p. Sapnų sala, 2005, Vilnius.
28. I. ROJUS ir kt. Mamių Rojų giminė. 23 8 p. Morkūnas ir K°, 2005, Kaunas.
29. J. NEKROŠIUS. Giminė su Kirvio ženklu. 235 p. Alka, 2005, Šiauliai.
30. V. ŠVEJYTĖ-DIKČIUVIENĖ. Skiemoniečių Švejų giminės istorija. 75 p. Marčiupys, 2005, Anykščiai.
31. L. VELANIŠKIENĖ. Užakę ežerai. 230 p. Morkūnas ir K°, 2005, Kaunas.
32. V. SPEIČIŪNAS. Gediminaičiai: enciklopedinis žinynas. 183 p. MĖLI, 2005, Vilnius.
33. I. SPRANAITIENĖ ir kt. Daugiašakis giminės medis. 209 p. Piko valanda, 2006, Marijampolė.
34. V. S. VAITAS. Žemaičiai: žemaičių kilmingos giminės 600m. istorija. 178 p. Spaudvila, 2006, Kėdainiai.
35. A. ŽUOLIENĖ. Anužių giminės istorija. 151 p. Utenos Indra, 2006, Utena.
36. A. JANKŪNIENĖ. Liucijos ir Benedikto Bagdonavičių giminė. 75 p. Utenos Indra, 2006, Salantai
37. I. VAIKŠNORAITĖ. Giminės medis. 155 p. Albagrafija, 2006, Alytus.
38. R. TALAT-KELPŠA. Šeirių giminė, 2006, Marijampolė.
39. G. BANIULYTĖ - DYRIENĖ. Šeimos istorija. 228 p. Panevėžio spaustuvė, 2006, Panevėžys.
40. A. PETRULIENĖ. Kraštiečiai. Moigių šeima. 42 p. Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006, Panevėžys.
41. M. PUIŠYTĖ. Skeldos. 192 p. A. Malinausko IĮ, 2006, Vilnius.
42. A. MEDZEVIČIUS. Garbūs bočiai. 237 p. Petro ofsetas, 2006, Vilnius.
43. R. S. BUTAUTAS - KUDIRKA. Po Žemaitijos dangum. Butautai. 342 p. Petro ofsetas, 2007, Vilnius.
44. A. A. ŽEMAITIS. Ką mena išnykę vienkiemiai. 227 p. Naujasis lankas, 2007, Kaunas.
45. S. MATULAITYTĖ ir kt. Istorikas kun. Vaclovas Strimaitis. 580 p. Inforastras, 2007, Vilnius.
46. J. RUDOKAS. Mes kilmingi žmonės. 400 p. Gairės, 2007, Vilnius.
47. Л. MИХЕЛЕВ. Pyccкoe Двopяcкoe Coбpaнue Лumвы. 225 c. Caво, 2005, Bильнюc.
48. T.CHOMENTAUSKAS. Kai kas iš bajorų Rimkevičių istorijos, 156 p. Utenos Indra, 2007, Utena
49. E. MAKELIS. Ąžuolai lieka gyventi,204 p. Gairės, 2007, Vilnius.
50. N. BALSYTĖ POCIENĖ. Nuo Stoškų iki Tupikų 2006,Vilnius.
51. M. MARTINAITIENĖ. Užnemunės grafai Butleriai ir jų meninis palikimas, 101 p. Sąvestis, 2002, Vilnius.
52. J. RADZEVIČIŪTĖ - DAUKŠIENĖ. Kol šakos gyvos. 80 p. Leidykla Knygiai. Vilnius. 2008.
53. D. NIURKIENĖ. Baliūniškis prisiminimuose. 188 p. Leidykla R. Ratkevičiaus firma. Vilnius. 2007.
54. A. PIGAGIENĖ. Cimakavas. Išleido UAB Petro ofsetas. Vilnius. 2008.
55. I. RAUDONIS. Truikiniai. Išleido Vėjasparnis. Klaipėda. 2008.
56. P. ČIBIRAS. Prancisiaus ir Nastės Čibirų atsiminimai. 432 p., Vilnius. 2005 .
57. E. REMECAS. Šeimos istorija mokykloje, 46 p. Vilnius 1998.
58. J. S. PARANCEVIČIUS. Seinijos gyventojai ir gyvenvietės, 228 p. Punskas. 2001.
59. V. BALTUTIS. Išsinešėme tik Viltį. Adelaidė. 1996.
60. P. JUODELĖ. Pėdos kelyje. 190 p. Petro ofsetas. Vilnius. 2009.
61. D. SVIDERSKYTĖ - LUKOŠEVIČIENĖ. Sviderskių giminės istorija. 224 p. Vilnius 2009.

REKVIZITAI

Migdolų g. 15, Saldenė,

Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Go to top