Elžbietos Bogovicz krikšto įrašo vertimo pavyzdys

Norėdami peržiūrėti smulkiau, paspauskite paveikslėlį.

Įrašo
 Eilės numeris
Gimimo data Krikšto data Kada, kur ir kas ar pakrikštijo vien tik šventintu vandeniu ar ir šventaisiais aliejais ? Tėvų vardai ir pavardės, luomas, kada ir kokioje parapijoje gimė? Kas buvo krikšto tėvais, t.y kas buvo kūmais, kas dar asistavo?
51 30 30 Dievo metais tūkstantis aštuoni šimtai keturiasdešimt ketvirtaisiais kovo trisdešimtą dieną Kuršėnų Romos katalikų parapijos bažnyčioje Kuršėnų kunigas vikaras Stanislovas Jucevičius šventuoju vandeniu ir šventaisiais aliejais pakrikštijo kūdikį vardu ELŽBIETA Valstiečių teisėtų sutuoktinių Stanislovo Bogovičiaus ir Elžbietos, iki santuokos Škultenytė dukterį, gimusią šių metų kovo mėnesio 30 dieną vakare Kuršėnų parapijos Bacaičių kaime Krikšto tėvais buvo valstietis Petras Abramavičius ir Teklė, valstiečio Jono Sabaliausko sutuoktinė.

19 dažniausiai vartojamų sutrumpinimų vokiškuose genealoginiuose dokumentuose:

Skaitykite vokiškai, angliškai ir vertimą į lietuvių kalbą

1. u. –  “und” (and) - ir.

2. v. –  “von” (from) - nuo, iš.

3. b.v. –  “beide von” (both from). This is often used when describing the residence of two people on a certificate, stating that they are “both from here.”
abu iš. Naudojama dažnai, kai aprašoma dviejų žmonių gyvenama vietovė pažymoje, pažymint, kad abu iš čia.

4. d. –  “den” (the). Seen before a date, as in “d. 25.12.1924” (December 25, 1924). Artikelis naudojamas užrašant datą

5. geb. –  “geboren” (literally “born”, but often translates as “nèe”) - gimęs. Usually seen after a woman’s married name and before her maiden name. Dažniausiai naudojamas po ištekėjusios moters pavardės arba prieš mergautinę pavardę.

6. led. –  “ledig” (single/unmarried) - vieniša, netekėjusi. Usually before a name. Naudojama prieš pavardę.

7. verh.“verheiratet” (married), - vedęs, ištekėjusi.

8. Wwe/Wwer“Witwe” (widow) or “Witwer” (widower) - našlė arba našlys. Seen in the place where an occupation would normally be, before a name. Rašoma ten, kur turėtų būti profesija, prieš pavardę.

9. männl. – “männlich” (masculine, male) - vyr., vyriškas. Usually seen before the word “child” (Kind). Sutinkamas prieš vaiko vardą.

10. weibl. –  “weiblich” (feminine, female) - mot. moteriškasSee above. Sutinkamas prieš vaiko vardą.

11. ev. – “evangelisch” (Protestant) - evangelikas (protestantas). This can also be abbreviated “evan.” Along the same lines, “kath.” stands for “katholisch” (Catholic) - katalikiškas (latalikas).

12. Pfr. –  “Pfarrer” (priest/pastor) - pastorius. Common in many church records and baptismal certificates. Sutinkamas baptistų bažnyčių pažymose.

13. weil. –  “weiland” (deceased or the late) - miręs. This would always be before a person’s name. Sutinkamas prieš pavardę.

14. ehel. – “ehelich” (legitimate, as in a child is legitimate) - teisėtas. “unehel.” is therefore “unehelich” (illegitimate) - neteisėtas. These words are common in baptismal records. Sutinkamas baptistų bažnyčių pažymose.

15. Bez.“Bezirk” (district) - regionas, apskritis. Seen when describing where someone lives or where a document was issued. Sutinkamas, kai aprašoma, kur asmuo gyveno.

16. d.d. –  “de dato” (on this date) - data. This is one of the Latin abbreviations frequently used in German documents. Lotyniškas sutrumpinimas.

17. p.t. – “pro tempore” (temporary or acting in the place of) - laikinai.  Another Latin abbreviation, sometimes seen before a pastor’s name. Lotyniškas sutrumpinimas sutinkamas prieš pastoriaus vardą.

18. eod. – “eodem” (the same) - tas pats. Another Latin abbreviation found in genealogy documents. Lotyniškas sutrumpinimas.

Daugiau nuorodų verčiant iš vokiečių kalbos:

Vokiški sutrumpinimai krikšto knygose

Vikipedija

Metrikinių krikšto įrašų vertimų pavyzdžai iš lotynų ir lenkų kalbų, XVIII ir XIX a.

Norėdami geriau perskaityti, paspauskite paveikslą
 

Bogovic1
 

Norėdami geriau perskaityti, paspauskite paveikslą
 

Bogovic2

1794 m. sukilimo vado Tado Kosciuškos krikšto metrikos vertimas iš lotynų į lietuvių kalbą

Iš Kosovo Romos katalikų parapijos krikšto metrikų knygos lapo 22, įrašo Nr. 478
(Norėdami peržiūrėti smulkiau, paspauskite paveikslėlį.)

Dievo metais 1746 –aisiais vasario mėnesio 12 dieną referendorius teologijos dėstytojas Hožovo vienuolyno vyresnysis tėvas Raimundas Korsakas pakrikštijo teisėtų tėvų Bresto vaivadijos kardininkų kilmingojo pono LIUDVIKO TADO ir TEKLĖS RATOMSKOS KOSCIUŠKŲ sūnų vardu ANDRIUS TADAS BONAVENTŪRAS. Krikšto tėvai buvo - kilmingasis ponas Kuslico seniūnas Kazimieras Narkuskis su kilmingąja ponia Protasevičiūte Suchodolska bei kilmingasis ponas Pinsko pavieto vicekapitonas Adomas Protasevičius su kilmingąja panele Pinsko raštininkaite Ona Suchodolska.

Nr.42 to įrašo žodžių tikrumą tvirtinu parapijos antspaudu ir savo rankos parašu Išduotas Kosove 1861 metais liepos 18 dieną

Kosovo kuratas Antanas Bohdanowicz.

 
LVIA, F.1282, Aprašas 1, byla 9062, lapas 1

Metrikinių krikšto įrašų vertimų pavyzdžai iš lotynų ir lenkų kalbų, XVIII ir XIX a.

Norėdami geriau perskaityti, paspauskite paveikslą

Bogovic1
 

Norėdami geriau perskaityti, paspauskite paveikslą

Bogovic2

REKVIZITAI

Migdolų g. 15, Saldenė,

Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Go to top