XVI a.- XVIII a. istorijos šaltinių Lotynų - lenkų - lietuvių kalbų žodynas


Iš viso: 1110 žodžių.
Sudarė genealogai Stanislaw Pieniąžek (Lenkija ) ir Sigita Gasparavičienė (Lietuva), 2007 m.
___________________________________

Latin-Polish-Lithuanian Dictionary, Terminus of Historical resources, XVI - XVIII

Total 1038 entries.
Build by genealogists Stanislaw Pieniąžek (Poland) and Sigita Gasparavičienė (Lithuania), 2007.

Lotynų Lenkų Lietuvių
I - 60, L - 38 Entries
iaculator, ioculator błazen, kuglarz juokdarys, klounas
igniculus iskierka, żar kibirkštis, karštis
ignominiosus haniebny gėdingas
illata posag kraitis
illegitimus nieślubny nesantuokinis
imbecillus słaby, bezsilny silpnas, bejėgis
immerens niewinny nekaltas
impermissus niedozwolony neleistinas
impius bezbożny bedievis
impressor, imprimatorus drukarz spaustuvininkas
impuditia nierząd netvarka
incelebratus nie wspominany užmirštas
incensio podpalenie, pożar padegimas, gaisras
incesto zhańbić apjuodinti
incestus kazirodztwo sangulavimas
incisor krawiec siuvėjas
incognitus nieznany nežinomas
incola mieszkaniec gyventojas
incommendatus opuszczony, pozostawiony apleistas, paliktas
inconcessus zakazany uždraustas
inconsolabilis niepocieszony nepaguodžiamas
incredulus niewierzący netikintis
incrementum potomek palikuonis
incunabula miejsce urodzenia, dzieciństwo gimimo vieta, tėvonija
indagatio badanie tyrimas
indubius niewątpliwy neabejotinas
indusiarius krawiec koszul marškinių siuvėjas
inedia post, głód pasninkas, badas
inenodabilis nierozwikłany neišpainiojamas
infamis zniesławiony, hańba nuplėštagarbis, gėda
infans dziecko vaikas
infector farbiarz dažytojas
infelix niepłodny nevaisingas
infidelis niewierny, wiarołomny netikęs, nepatikimas
infirmatio osłabienie, choroba liga
inflatio wzdęcie atvaizdas, paveikslas
inhumatus nie pogrzebany nepalaidotas
innuptus nieżonaty nevedęs
inominatus wyklęty prakeiktas
inopia bieda bėda
inquilinus mieszkaniec, lokatot gyventojas, būsto nuomininkas
insanabilis nieuleczalny nepagydomas
insanitas choroba liga
insanus wariat, szalony beprotis, pamišęs
insepultus nie pogrzebany nepalaidotas
insolabilis niepocieszony nepaguodžiamas
insperatus niespodziewany netikėtas
institor kramarz krautuvininkas
instructor nauczyciel mokytojas
interfectio zabójstwo žmogžudystė
interitio zagłada nusikaltimas
intestatus zmarły bez testamentu miręs nepalikęs testamento
intumulatus nie pogrzebany nepalaidotas
inventus znajda, podrzutek pamestinukas
invisus nie widziany nematytas
irrepertus nie znaleziony nerastas
irritus nieważny nesvarbus
iudex sędzia teisėjas
iustitia sprawiedliwość teisingumas
iuvenis młodzieniec, kawaler nevedęs jaunuolis
laborator pracownik darbininkas
lacrimabilis opłakany apraudotas
lacticinator mleczarz pienininkas
laetatio radość džiaugsmas
laganator wytwórca butelek stiklo butelių pūtikas
lamentor żalić się apgailestauti
lamficus sartor zamszownik odininkas ( safjanikas)
laminarius, laminifex blacharz skardininkas
lancinarius płatnerz ginklakalys, šarvų gamintojas
lanifex, lanotextor sukiennik drobės audėjas
lanio rzeźnik mėsininkas
lanius rzeźnik mėsininkas
lapicida kamieniarz mūrininkas
lapidarius kamieniarz akmenskaldys
lapsator szlifierz šlifuotojas, šaltkalvis
latrunculus bandyta banditas
lavandarius pracz skalbėjas
lena stręczycielka suvedžiotoja, tarpininkė
levir brat męża, szwagier vyro brolis
liber stanu wolnego laisvojo luomo
liberi dzieci vaikai
librarius księgarz knygininkas, bibliotekininkas
lictor woźny, sługa miejski miesto tarnas
ligator bednarz kubilius
lignarius faber cieśla dailidė
lignator, lignarius, lignifaber cieśla, stolarz, kołodziej dailidė, stalius, račius
ligularius wytwórca sznurków raištelių pynikas
linarius, lintearius handlarz pakuł i konopi prekiautojas pakulomis ir kanapėmis
linifex płóciennik drobės gamintojas (amatininkas)
lithostrator brukarz grindinio klojikas
locrum zysk, korzyść savanaudiškumas
lodex sukiennik, krawiec płaszczy drobės meistras, apsiaustų siuvėjas
loquela mowa kalba
lorarius, loricarius rymarz balnius
lorifex płatnerz ginklų, šarvų gamintojas
lutifigulus garncarz puodžius
lutorissa praczka skalbėja
lychnopoeus świecarz žvakių liejikas

REKVIZITAI

Migdolų g. 15, Saldenė,

Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Go to top