S - Z

Lotynų Lenkų Rusų Lietuvių
  Salomon Соломон Saliamonas
Salomea Salomea Соломея Salomėja, Saliutė
  Samson Самсон Samsonas
  Samuel Самуил, Самуiлъ Samuelis (Samulis, Samuolis)
    Сара Sara
    Сатир Satiras
    Савва Savas (Savukyno protėvis)
    Савелiй, Савелий Savelijus
Sebastianus Sebestian Себастьян, Севастiанъ Sebastijonas
Seraphina   Серафiна, Серафима Serapina, Serafina
    Сергей Sergijus, Sergis
Severinus Seweryn Северiнъ, Северин Severinas
Silvester Sylwester Сильвестръ, Сильвестр Silvestras
    Cимфориона Simforijona
  Szymon Семioн, Сeмён, Семен, Семенъ, Сенько,  Симон, Симонъ, Симеон, Симеонъ, Шимонъ, Шимъко Simonas, Simas, Simeonas
Scholastica, Schlolastina     Skolastika
  Zofia София, Софiя, Зоθея, Зоθия, Зофия, Жоθия, Zofia, Зохна Sofija, Zofija, Zosė
    Соломонида Solomonida
    Спиридон Spiridonas
Stanislas

Stanisław, Ščensnas (Szczęsny)

Станислав, Станиславъ, Станько, Стась, Сташко Stanislovas, Stasys
Stephania Stefania Стефания, Стефанiя, Степанида Stefanija, Stefa
Stephanus Stefan Степан, Степанъ, Стефан, Спецъко, Стецко, Стецъ Steponas, Stepas
    Светохна, Святохна Svetlana
    Спиридон Spiridonas
      Suchijus
    Щурихa Ščiuricha (nekrikšč. vardas)
Thaddaeus Tadeusz Фаддей Tadas (s. Tadaušas)
Thadeum     Tadas
    Тарас Tarasas
    Татьяна, Татiана Tatjana
Thecla Tekla   Teklė
Telesphorus Telesfor   Telesforas
Theodora   Феодора, Θеодора, Θедя, Θедъя Teodora, Teva
Theodorus   Феодор, Федоръ, Фёдор, Федор, Федъко, Федецъ, Ходко Teodoras, Kvedaras (Fiodoras)
Theodosia Teodozja Феодосiя Teodosija
Theodotus Tadeusz Федотъ, Федот Teodotas
Theodosius   Феодосiй Teodozijus
    Феофiла Teofilė
Theophilus Teofil Феофiлъ, Феофил Teofilis (s. Topilis)
    Терентий, Терентiй Terentijus
Teresa Tereza   Teresė
    Тихон, Тихонъ, Тишъко, Тишко, Тиша, Тишъ Tichonas
Timotheus Tymoteusz Тимофій, Тимофей Timotis, Timotiejus
Titus Tytus Титъ, Тит Titas
  Tobiasz Tobij Tobijas
Thomas Tomasz Фомa, Томашъ, Томъко, Томко, Хома Tomas (s. Tamošius)
    Томила, Томиля, Тумиля Tomilė
    Трифон Triponas
    Урван, Урбанъ Urbonas
Ursula Urszula Уршуля, Оршуля, Оръшуля Uršulė
Venceslaus Wacław Вацлавь, Вячеслав Vaclovas, Vacys
Adalbertus, Albertus Wojciech Войцех Vaitiekus 1(Albertas, Adalbertas)
    Валентинa Valentina
Valentinus Walenty Валентинь, Валентынь Valentinas, Valentas, Valys
Valerianus Walerian Валерьян, Валерiань, Валерий, Валерiон Valerijonas
  Wanda   Vanda
    Вася, Василиса Vasilisa
Veronica Weronika Вера, Веронiка Vera (Veronika)
    Викторина Viktarina
Victorius, Victorinus Wiktor, Wiktoryn Викторъ, Виктор Viktoras, Viktorinas
Victoria Wiktoria Виктория, Викторiя Viktorija
Wilhelm Wilhelm Вильгельм Vilhelmas, Vilimas, Vilemas, Viliumas, Vilius
Vincentius Wincenty Викентий, Викентiй Vincentas
    Всеволод Visvaldas (daugiau latviškai)
    Виталiй Vitalijus
  Włodzimierz Владимирь Vladimiras
    Владиславa Vladislova, Vlada
Ladislaus Władysław Владиславь Vladislovas, Vladas
    Василий, Василiй Vosylius
  Zachariasz Захар, Захарий Zacharijas, Zakaras
    Зелвa Zelva (nekrikšč. vardas)
    Зиновий Zenobijus
    Зенон, Занько Zenonas
  Zygmunt Зигмунт, Зыгмунт, Сигизмундб Жикгимонт Zigmantas, Zigmas, Žygimantas
    Зинаида, Зина Zina
    Житка Zita
    Зоөеи Zofija
    Зоя Zoja
  Zuzanna Сусанна, Зузанна,  Зузанъна Zuzana
    Евграф  
    Евфимий, Евфимiй  
    Енисей, Анисей  
    Ираида, Ироида  
    Капитон  
    Конон  
    Любовь  
    Маркел, Маркелл  
    Наум  
    Параскева  
    Порфирий, Порфирiй  
    Раиса  
    Созонт  
    Таиса, Таисия, Таисiя  
    Февронiя  
    Федул, Феодул  

LDK moterų  musulmonių vardai

Sutikta

Lietuviškai

Arazbiei

Arazbija

Chawa

Chava

Fatma, Pacia

Fatima

Guli (naud. linksnis)

Gulija

Chalina

Halina

Jehanną (įnag. linksnis), Jasza, Яся

Joana

Musiną (įnag. linksnis), Muśka

Musina

Channa

Ona

Рожа

Rozalija

Umna

Umna

Васица

Vasica

Zorka

Zorka


Sutrumpinimai: M.Ž. - mažoji Lietuva, s.- seniau

Pastabos:
1. Albertas, Adalbertas (ir, manau, Albrechtas, nes pirmieji vardai, tai lotynizuotos germaniško vardo formos) yra tapatūs Vaitiekui. Čia iš to, kad gerb. šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai ir vadinamas, bet suprantama, kad jais įvardinamas tas pats patronas. Todėl lotyniškame krikšto įraše yra Adalbertus, o gyvenime vadinamas Vaitiekumi. - V.Povilionis

2. Szczęsny yra lotyniško vardo Felix (Laimius) vertimas į lenkų kalbą. Lietuviai, neprilygdami lenkams tarimo subtilumu, iš to pasidarė Čėsną (vyrišką ir moterišką), kurie dabar išliko tik pavardėse. - - V.Povilionis

* rasta archyvimuose dokumentuose

Parengė Audronė Musteikienė. h. Pogonia, LGHD tinklapių administratorė, LGHD tarybos narė
Papildė: Elena Orlova, Česlav Malevskis, Vidmantas, Povilionis, Aidas Baškys, Sigita Gasparavičienė

Šaltiniai:
Lietuvos katalikų ir stačiatikių gimimo/santuokos/mirties metrikų knygos
Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a pabaigoje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.14
Kaip XVI a. pradžioje vadino Žemaitijos bajorus, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.16
Kaip Kauno pavieto bajorus vadino XVI a. viduryje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.17
http://giminesmedis.blogas.lt/vardai-lotynu-lenku-rusu-lietuviu-kalbomis-805.html

Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteas, Rudnica herbo bajorė, ,„Lietuvos bajoras“ Nr.18
Kaip Gardino bajorus vadino XVI a. pirmoje pusėje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, "Lietuvis bajoras" Nr. 19.

REKVIZITAI

Migdolų g. 15, Saldenė,

Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Go to top