Galimas vardų vertimas iš lotynų, lenkų ir rusų kalbų į lietuvių kalbą.

Žodynėlis (iš viso 365 vardai lietuviškai) pastoviai tvarkomas ir papildomas. Įtraukti ir liaudinės formos bei mažybiniai, krikščioniški ir nekrikščioniški, bei dvikamieniai vardai, iš kurių kilusios pavardės. Seniausi vardai siekia 16 a. iš Kauno pavieto bei Žemaitijos apylinkių: Vilkijos, Veliuonos, Ariogalos, Raseinių, Viduklės, Karšuvos, Pajūrio, Šeduvos, Rietavo, Gandingos, Viešvėnų, Telšių, Biržanėnų (?), Dirvėnų, Medingėnų, Žarėnų, Patumšių, Karklėnų, Užvenčio, Beržėnų, Kražių, Kelmės, Tendžiogalos, Josvainių
Papildymai ir pataisymai pageidaujami. Jeigu pastebėsite klaidų ar netikslumų, rašykite komentaruose (reikia prisijungti) arba Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Ieškoti vardo (dešiniajame viršutiniame kampe atidaryti "Visi puslapiai") pasinaudokite paprasčiausia MS Word'o funkcija CTRL+F.

Lotynų Lenkų Rusų Lietuvių
  Abraham Абрам, Авраам, Aврамь Abraomas
Albertus, Adalbertus Albert, Adalbert Альбертъ Adalbertas1, Albertas (Vaitiekus)
Adela Adelajda Аделаи́да Adelė
Adolphina     Adolfina
Adamus Adam Адамъ Adomas
Agneta Agnieszka Агния, Ягнежка, Ягнешъка, Егнежка Agnietė, Agnė
Agatha Agata Агафiя, Агата Agota
  Albrecht Альбрехт Albrechtas (Vaitiekus)
  Ałeksander Александръ, Александр, Олехъ, Олешко Санько,
Александра, Олеся, Олехна
Aleksandras,

Aleksandra

Alexius Aleksy Олексій Aleksas
    Алексей Aleksiejus
Aloisius Alojzy   Aloizas
Ambrosius Ambrozij Амвро́сiй Ambraziejus
Anastasius Anastazy Анастасiй, Анастасия, Анастасiя, Настасья, Настася, Настазыя, Настасъя Anastazijus, Anastazija
  Anatol Анатолий, Анатолiй Anatolijus
Andream Andrzej Андрей, Андрей, Анъдрей Andriejus, Andrius
Anelie Aniela   Anelė
Angela Aniela   Angelė
    Анисiя Anisija
Antonius Antoni Антонъ, Антон, Антоний, Антонiй, Анътонъ Antanas
    Антипа Antipas
Anselm Anzelm   Anzelmas
Apollinaris Apolinary Аполлина́риiй Apolinaras
Apollonia, Apoloniam Apolonia Аполло́ния, Полонея, Полония Apolonija
    Архип Archipas
  Arkadiusz Аркадий, Аркадiй Arkadijus
    Арсений, Арсенiй Arsenijus
    Артемий Artemijus
    Артём Artiomas
Artorius     Artūras
Athanasius   Афанасiй, Апонасъ, Апанасъ Atanazas
Augustinus Augustyn Август, Августиiнъ Augustinas
Aurelius Aureliusz   Aurelijus
    Оврынка Aurina (nekrikšč. vardas)
  Bohdan Богдан, Богданъ Bagdonas (Bogdanas)
Balthasarus Baltazar   Baltazaras
Bartholomeus Bartłomiej Балтромей, Больтромей, Варфоломей Baltramiejus
Barbaram Barbara Варвара, Барбара,  Баръбара, Барбарича Barbora
Basilius Bazyli Басилъ, Василий, Василей, Василъ, Васко, Васюкъ Bazilijus
    Беата, Бията Beata
Benedictus Benedykt Венедикт, Бенедикт, Бенедиктъ Benediktas
Benigna   Беникдa Benigna
Bernardus   Бернат, Бернатъ Bernotas
Bertha Berta Берта Berta
    Богдан, Богданъ Bogdanas
  Bogumiła Богумилa Bogumila, Bogomila
  Bogusław Богуславъ Boguslavas
  Bolesław Болеслав, Болеславъ Boleslovas (Boleslavas)
Bonaventurus     Bonaventūras
Bonifatius Bonifacy Бонифацiй, Бонифаций, Вонифатiй Bonifacijus, Bonifacas
    Борис, Борисъ Borisas (s. Barysas)
Brigida Brygitta   Brigita
  Bronisław Браниславъ Bronislovas
Cecili Cecylia Ценцелия Cecilija
Cælestina Celestyna   Celestina
Cesar Cezary   Cezaris

Chrisostomum

Chrizostom   Krizostomas, Krizas ?
    Чешейко Česlovas
Felix, Felixem Szczęsny (Feliks) Феликсъ, Феликс Čėsna (Feliksas) 2
    Демьян, Дамiан Damijonas
    Данилка Danielė
  Daniel Данила, Dаниил, Данило Danielius
    Дария, Дарiя Darija
    Дасий, Дашко, Дашъко, Дешко, Дохъ Dasijus
    Дмитрий, Дмитрiй, Димитрiй, Мицута Dimitras, Demetrijus
Dionysus Dionizy Деонисiй Dionizas, Dionyzas
Dominicus Dominik Доминикъ Dominykas, Domas
Dorothea Dorota Дорофей, Дорота Dorotėjus, Dorotėja, Darata
  David Давид, Давидъ Dovydas, Dovas (M. L.)
    Друзяна Druziana (nekrikšč. vardas)
Eduardus, Heduardus Edward Эдуардъ, Эдвард Eduardas
      Eisimantas
  Helena Елена, Олена Elena
Lenora     Elenora, Leonora
Eleanora     Eleonora
  Eliasz Илья, Илия, Ильяшъ Elijas (s. Alijošius)
Elisabeth Elżbieta Елизавета, Елисавета, Альжбета, Алжбета, Алъжъбета, Алжъбета, Алъжбета, Елъжбета, Елжъбета, Олжбета, Елиска Elžbieta, Elzbieta
Emilia Emilja Эмилiя Emilija
    Емельян Emiljonas
  Ernest Эрнестъ Ernestas
    Эрнестина, Эрныстина Ernestina
    Овдотъя, Овъдотя, Овдотя Eudokija
Euphemia Eufemia Евфимий, Юхно, Юшъко, Ефимиiя Eufemijus, Eufemija
Euphrosyne   Евфросинiя Eufrozina
  Eugeniusz Евгений, Евгения, Евгенiя Eugenijus, Eugenija
Eustachius Eustachy Евстафий, Статко Eustachijus
Fabianus Fabian Фабиан Fabijonas
Faustina     Faustina, Fausta
Felicia Felicja, Feliciana Фелицiя Felicija (Čėsna) 2
Felicia, Feliciana Felicja Фелицiя, Θилицея, Θилея Felicija, Felicijona
Felicianus Felicjan Фелiцiанъ Felicijonas
Felix, Felixem Feliks Феликсъ, Феликс Feliksas (Čėsna)2
Ferdynand     Ferdinandas
    Филимон, Хилимонъ Filimonas
Florianus   Флорентий, Флор Floras, Florijonas
Fortunatus Fortunat Фортунатъ, Фортунат Fortunatas
Fredericus Fryderych, Fryderyk Фридрих Fridrichas, Pričkus (M.Ž.), Fridrikas, Frederikas

G - K

Lotynų Lenkų Rusų Lietuvių
Gabrielus Gabriel Гаврила, Гавриил, Гаврiил Gabrielius
Georgius Jerzy, Jurek Георгий Georgijus
    Герасим, Гарасимъ Gerasimas
  Herman Герман Germanas
Jaromil   Ермолай Geronilis
Giertruda Gertruda Гертруда, Кгендрудa, Кгедрутa, . Кгендрутa Gertrūda
Gervasius Gerwazy Гервасиiй Gervazijus
  Hilary Гилярiй Giliarijus
    Глафира Glafira
    Глеб, Глебъ Glebas
    Гликерия, Гликерiя Glikerija
    Гордей Gordiejus
  Gotard   Gotardas
Griselda     Grasilda
Gratia Grasija   Grasiutė
  Grzegorz Григорий, Григорей, Григоръ, Гриняшъ, Гринфшъ, Гринъ, Гридя, Грицъко, Гришкомъ Grigalius, Grigas
Gregorius Grzegorz Григорий, Григорiй Grigas
  Gustaw Густав Gustavas
  Halina Галина, Гелена, Галена, Елена, Алена, Галжка, Галшка, Гальжка Galina, Halina
Henrietta Henrieta   Henrieta
    Герман, Германъ Hermanas
    Яцко, Яцъко, Яцута Hiacintas (Jacintas)
Heva, Ewa Ewa Эва, Ева, Евка Ieva
Ignatius Ignacy Игнатий, Игнатiй, Игнатъ Ignotas, Ignacijus, Ignas
  Igor Игорь Igoris
    Илларiон, Гилярий Ilarijonas, Laris
Innocentius   Инокентiй Inocentas
    Ипатий, Пацъко, Паценко, Пацута Ipatijus
Hippolytus Hipolit Ипполiтъ, Ипполит Ipolitas
Irene Irena Ирина Irena
Ireneus Ireneusz Ириней Irenijus
Izabella   Изабелла Izabelė
  Izaak Исаакъ Izaokas (Izokas)
Isidorus Izydor Исидор, Исидоръ,Сидоръ Izidorius
Hedviga Jadwiga Едьвига, Ядвига,  Едъвига, Едвига, Ядъвига Jadvyga
    Эраст Jarastas, Garastas
  Jarosz Ярославъ, Ярослав Jaroslavas, Jaras, Jarašius
    Егор Jegoras
    Елеазар, Елизар Jelizaras
    Ермолай Jermala, Jermalavičius (dabar tik pavardė)
Hieronymus Hieronim Иеронiмъ, Иероним Jeronimas
    Евдоким, Евдокия, Евдокiя Jevdokimas, Jevdokija
    Евфросиния, Евфросинiя Jevrosinija
Johanna   Яся Joana
Joachim   Иоаким, Ефимъ, Ефим Jokimas
  Joachim Иоаким, Iоаким Jokimas, Joakimas
Jacobus Jakub Яковъ, Яков, Иаковъ,Якубъ, Якути Jokūbas, Jakas
Joannis, Ioannes, Johannes Jan, Janusz Иванъ, Иван, Иоанн, Янь,Янко,Янута,Янушъ, Яско, Ивашъ, Ивашъко, Иванецъ, Ивахно Jonas
Josephina     Jozefina
    Иуда Judas
Juliana/Julia Julia Юлiя, Ульяна, Ульянiя Julija, Julijona, Julė
Julianus, Julius Julian, Juliusz Елюс, Елюсъ, Юлиян, Юлиянъ, Юльян, Иулmiан Julijus, Julius, Julijonas
Josephus Józef Иосиф, Iосiфъ, Осип, Есипъ, Еско, Юшъко Juozapas, Juozas
Georgius Jerzy, Jurago, Juraga, Juraho Юрьи, Юрий, Юрiй, Юхно, Юшъко, Георгий, Юръи Jurgis, Juras, Jurijus
Justina Justyna Юстина Justina
Justinus Justyn Иустин, Iустин, Устинъ, Юшъко Justinas, Justas
Josepha Józefa Юзефа, Иозефа Juzefa (Jozefa)
Caietanus Kajetan   Kajetonas
    Харитон Karitonas
Carolina Karolina   Karolina
Carolus Karol Карлъ, Карл Karolis
    Карп, Карпъ Karpas
    Каска Kaska (nekrikšč. vardas)
Casper Kasper Касперъ, Каспер Kasparas, Gasparas
Casimirus Kazimierz Казимиръ Kazimieras, Kazys
Cyprian Cyprian Кипрiанъ Kiprijonas, Kipras
    Кирилл Kirilas
  Klara Клара Klara
Claudia   Клавдия, Клавдiя Klaudija
Clementius Klemens Клемент, Клементъ, Климентiй Klemensas
  Klementyna   Klementina
Clotilda Klotylda   Klotilda
  Kondrat Кондрат, Конъдратъ Kondratas
Konrad Konrad Кондратъ Konradas
Constantia Konstancja Констанция, Констанцiя Konstancija
Constans, Constantine Konstanty Константинъ Konstantinas, Konstantas, Kostas
Cornelius Korneliusz Корнилiй Kornelijus
    Кузьма, Косма, Косьма Kosmas
  Kalix   Kalikstas, Kalistas
Katherina Katarzyna Екатерина, Катерина, Катерына, Катарына, Кахна, Кахъна Kotryna, Katrė
Christina Krystyna Кристина, Христина, Крыштына, Крыстына, Крыстина, Хрстинa Kristina
Xtopherus (Chritophorus) Krzysztof Кристофоръ, Христоф Kristoforas, Kristupas (s. Krisas)
  Xawier   Ksaveras
    Ксения, Ксенiя Ksenija
Kunegundy     Kunegunda, Kunigunda

L - R

Lotynų Lenkų Rusų Lietuvių
Laurentius Wawrzyniec, Ławryn Лавринъ, Лаврентий, Лавр, Лавринъ, Лавъринъ Laurynas
Leocadia Leocadia   Leokadija
Leo, Leonus Leon Лев, Леонъ, Леон, Leonas (s. Levonas)
Leonides   Леонiдъ Leonidas
Leontius   Леонтiй Leontijus
Leopold     Leopoldas
Letitia     Leticija
    Лидия, Лидiя Lidija, Lida
  Longin Лонгин Lionginas
    Любкa Liubovė
    Луцея, Луца, Луцыя Liucija
Lutgardis     Liudgarda
    Людмила, Людмилла, Людмина, Людка Liudmila
Ludovicus Ludwik   Liudvikas
Lucas Łukasz Лука, Лукиан, Лукашъ, Лукъянъ Lukas (s. Lukošius)
    Мацуха, Мацка Macucha (nekrikšč. vardas)
Madelina Magdalena Магдалина, Макгдалена, Макгъдалена, Мокгдана, Мокдя Magdalena, Magdė (Magdalietė)
    Макарий Makarijus
    Максим Maksimas
  Malwina   Malvina
Marcellus, Marcellina, Marcella, Marceli     Marcelijus, Marcelina, Marcelė
  Marcianna, Martianna   Marcijona
Margarita Malgoržata*

Малкгорета, Малкгората, Малъкгората, Малкгарета, Маркгорета, Маркгората, Малъкгарета, Малкгареты, Малъкгорета, Молкгорета, Малгорета

Margarita
Maria Maria Мария, Марiя, Маръя, Мар[ъ]я, Маруша, Марыя, Марья, Maria Marija
Marianna Marianna Марианна Marijona
Marianus Marian   Marijonas
  Marcin Мартинъ, Мартiнъ, Мартын, Мартиниан, Мартинъ, Марътинъ, Марцыянъ Martynas
    Матфей, Матей, Мацъко Matas, Motiejus
    Матерна Materna (nekrikšč. vardas)
Mathilda     Matilda
    Матрона Matrona
Mauricius Maurycy   Mauricijus
  Mieczysław   Mečislovas, Mečys
Madard     Medardas
    Мина Menas
Melchior Melchior Мельхiоръ Merkelis
  Michalina Михалина, Михалiна Michalina, Mikalina, Mikolina
Nicolaus Mikoła, Mikołaj Миколай, Николай, Микути, Микулашъ, Михно Mikalojus, Mikas
    Никита Mikita
    Милослава, Милохна Miloslava
    Митя Mitė (nekrikšč. vardas)
    Митрофан Mitrofanas
  Michał Михаилъ, Михаил, Михайло, Миско, Мишъко, Михно Mykolas
Monica     Monika
Marcus Marek Маркъ, Марк, Марко Morkus
Martha Marta Марта, Марфа Morta
Matthias, Matthaeus Maciej, Matiasz, Mateusz Матей, Матвей Motiejus, Matas
  Mojżesz Моисей Mozė (s. Maižiešius, Maisiejus)
    Надежда Nadiežda
  Natalia Наталiя Natalija
    Нестер, Нестор Nestoras
    Нелюба Neliuba (nekrikšč. vardas)
    Никандр Nikandras
    Никанор Nikanoras
    Никифор, Никифоръ Nikiforas
Nicodemus Nikodem Никодiмъ, Никодим Nikodemas
    Нина Nina
Norbertha Norberta   Norberta
    Оксюта Oksana
Octavius     Oktavijus
Helga Olga Ольга, Олюша Olga
Anna Anna Ганна, Aннa, Анъна, Ганъна,  Ганка, Ганнухна, Ганя Ona
Pancratius   Панкратiй Pankratijus
Pantaleon     Pantaleonas
    Пантелеимон Panteleimonas
    Парфений Parfenijus
Patricia     Patricija
Paulus Paweł Павелъ, Павел Paulius
Pelagia   Пелагея, Пелагiя Pelagėja
    Пологея Pelagija
Petrus Piotr Петр], Пётр, Петр, петрашко, Петрашъ, Петранъ, Петько, Петрокъ Petras
Petronilla     Petronėlė
    Петрухна, Петрумила Petronija
Philippus Filip Филипп, Филiппъ Pilypas
Placida     Placida
  Platon Платон Platonas
    Поликарп, Поликарпъ Polikarpas
    Полиен Polienas
    Потап, Потапiй Potapas
Paulus Paweł Павел, Павелъ, Пашко Povilas, Paulius
    Параскева Praksida
Francisca Franciszka Францiшка, Францишка Pranciška, Pranė
Franciscus Franciszek Францъ, Франц Pranciškus, Pranas
    Прохор Prochoras
    Прокопий, Прокопъ, Прокофий, Прокофiй Prokopas (Prakapas), Prokopijus
  Protazy   Protazas
Raphaela     Rafaelė
  Rajmund   Raimundas
    Раина, Реина Raina
Raphael Rafał Рафаiлъ, Рафаил, Рафал Rapolas
    Родион, Родивонъ Rodionas
    Роман, Романъ Romanas
  Regent pow. Szaw-go   Šiaulių pavieto teismo raštininkas
Regina, Reina Regina Регина, Регiна Regina
Ricardus Ryszard   Ričardas
Roberta     Roberta
Romanus Roman Роман, Романъ Romanas (s. Ramonas)
Rosallia   Рожа Rozalija, Rosalija
Rosa Róże Ро́за Rožė

S - Z

Lotynų Lenkų Rusų Lietuvių
  Salomon Соломон Saliamonas
Salomea Salomea Соломея Salomėja, Saliutė
  Samson Самсон Samsonas
  Samuel Самуил, Самуiлъ Samuelis (Samulis, Samuolis)
    Сара Sara
    Сатир Satiras
    Савва Savas (Savukyno protėvis)
    Савелiй, Савелий Savelijus
Sebastianus Sebestian Себастьян, Севастiанъ Sebastijonas
Seraphina   Серафiна, Серафима Serapina, Serafina
    Сергей Sergijus, Sergis
Severinus Seweryn Северiнъ, Северин Severinas
Silvester Sylwester Сильвестръ, Сильвестр Silvestras
    Cимфориона Simforijona
  Szymon Семioн, Сeмён, Семен, Семенъ, Сенько,  Симон, Симонъ, Симеон, Симеонъ, Шимонъ, Шимъко Simonas, Simas, Simeonas
Scholastica, Schlolastina     Skolastika
  Zofia София, Софiя, Зоθея, Зоθия, Зофия, Жоθия, Zofia, Зохна Sofija, Zofija, Zosė
    Соломонида Solomonida
    Спиридон Spiridonas
Stanislas

Stanisław, Ščensnas (Szczęsny)

Станислав, Станиславъ, Станько, Стась, Сташко Stanislovas, Stasys
Stephania Stefania Стефания, Стефанiя, Степанида Stefanija, Stefa
Stephanus Stefan Степан, Степанъ, Стефан, Спецъко, Стецко, Стецъ Steponas, Stepas
    Светохна, Святохна Svetlana
    Спиридон Spiridonas
      Suchijus
    Щурихa Ščiuricha (nekrikšč. vardas)
Thaddaeus Tadeusz Фаддей Tadas (s. Tadaušas)
Thadeum     Tadas
    Тарас Tarasas
    Татьяна, Татiана Tatjana
Thecla Tekla   Teklė
Telesphorus Telesfor   Telesforas
Theodora   Феодора, Θеодора, Θедя, Θедъя Teodora, Teva
Theodorus   Феодор, Федоръ, Фёдор, Федор, Федъко, Федецъ, Ходко Teodoras, Kvedaras (Fiodoras)
Theodosia Teodozja Феодосiя Teodosija
Theodotus Tadeusz Федотъ, Федот Teodotas
Theodosius   Феодосiй Teodozijus
    Феофiла Teofilė
Theophilus Teofil Феофiлъ, Феофил Teofilis (s. Topilis)
    Терентий, Терентiй Terentijus
Teresa Tereza   Teresė
    Тихон, Тихонъ, Тишъко, Тишко, Тиша, Тишъ Tichonas
Timotheus Tymoteusz Тимофій, Тимофей Timotis, Timotiejus
Titus Tytus Титъ, Тит Titas
  Tobiasz Tobij Tobijas
Thomas Tomasz Фомa, Томашъ, Томъко, Томко, Хома Tomas (s. Tamošius)
    Томила, Томиля, Тумиля Tomilė
    Трифон Triponas
    Урван, Урбанъ Urbonas
Ursula Urszula Уршуля, Оршуля, Оръшуля Uršulė
Venceslaus Wacław Вацлавь, Вячеслав Vaclovas, Vacys
Adalbertus, Albertus Wojciech Войцех Vaitiekus 1(Albertas, Adalbertas)
    Валентинa Valentina
Valentinus Walenty Валентинь, Валентынь Valentinas, Valentas, Valys
Valerianus Walerian Валерьян, Валерiань, Валерий, Валерiон Valerijonas
  Wanda   Vanda
    Вася, Василиса Vasilisa
Veronica Weronika Вера, Веронiка Vera (Veronika)
    Викторина Viktarina
Victorius, Victorinus Wiktor, Wiktoryn Викторъ, Виктор Viktoras, Viktorinas
Victoria Wiktoria Виктория, Викторiя Viktorija
Wilhelm Wilhelm Вильгельм Vilhelmas, Vilimas, Vilemas, Viliumas, Vilius
Vincentius Wincenty Викентий, Викентiй Vincentas
    Всеволод Visvaldas (daugiau latviškai)
    Виталiй Vitalijus
  Włodzimierz Владимирь Vladimiras
    Владиславa Vladislova, Vlada
Ladislaus Władysław Владиславь Vladislovas, Vladas
    Василий, Василiй Vosylius
  Zachariasz Захар, Захарий Zacharijas, Zakaras
    Зелвa Zelva (nekrikšč. vardas)
    Зиновий Zenobijus
    Зенон, Занько Zenonas
  Zygmunt Зигмунт, Зыгмунт, Сигизмундб Жикгимонт Zigmantas, Zigmas, Žygimantas
    Зинаида, Зина Zina
    Житка Zita
    Зоөеи Zofija
    Зоя Zoja
  Zuzanna Сусанна, Зузанна,  Зузанъна Zuzana
    Евграф  
    Евфимий, Евфимiй  
    Енисей, Анисей  
    Ираида, Ироида  
    Капитон  
    Конон  
    Любовь  
    Маркел, Маркелл  
    Наум  
    Параскева  
    Порфирий, Порфирiй  
    Раиса  
    Созонт  
    Таиса, Таисия, Таисiя  
    Февронiя  
    Федул, Феодул  

LDK moterų  musulmonių vardai

Sutikta

Lietuviškai

Arazbiei

Arazbija

Chawa

Chava

Fatma, Pacia

Fatima

Guli (naud. linksnis)

Gulija

Chalina

Halina

Jehanną (įnag. linksnis), Jasza, Яся

Joana

Musiną (įnag. linksnis), Muśka

Musina

Channa

Ona

Рожа

Rozalija

Umna

Umna

Васица

Vasica

Zorka

Zorka


Sutrumpinimai: M.Ž. - mažoji Lietuva, s.- seniau

Pastabos:
1. Albertas, Adalbertas (ir, manau, Albrechtas, nes pirmieji vardai, tai lotynizuotos germaniško vardo formos) yra tapatūs Vaitiekui. Čia iš to, kad gerb. šventasis turėjo du vardus, kuriais skirtingose kultūrose skirtingai ir vadinamas, bet suprantama, kad jais įvardinamas tas pats patronas. Todėl lotyniškame krikšto įraše yra Adalbertus, o gyvenime vadinamas Vaitiekumi. - V.Povilionis

2. Szczęsny yra lotyniško vardo Felix (Laimius) vertimas į lenkų kalbą. Lietuviai, neprilygdami lenkams tarimo subtilumu, iš to pasidarė Čėsną (vyrišką ir moterišką), kurie dabar išliko tik pavardėse. - - V.Povilionis

* rasta archyvimuose dokumentuose

Parengė Audronė Musteikienė. h. Pogonia, LGHD tinklapių administratorė, LGHD tarybos narė
Papildė: Elena Orlova, Česlav Malevskis, Vidmantas, Povilionis, Aidas Baškys, Sigita Gasparavičienė

Šaltiniai:
Lietuvos katalikų ir stačiatikių gimimo/santuokos/mirties metrikų knygos
Kauno pavieto bajorų įvardijimas XVII a pabaigoje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.14
Kaip XVI a. pradžioje vadino Žemaitijos bajorus, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.16
Kaip Kauno pavieto bajorus vadino XVI a. viduryje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, Vytauto Didžiojo universitetas, „Lietuvos bajoras“ Nr.17
http://giminesmedis.blogas.lt/vardai-lotynu-lenku-rusu-lietuviu-kalbomis-805.html

Ką apie kilmingas LDK bajores pasakoja jų vardynas, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Lietuvos sveikatos mokslų universiteas, Rudnica herbo bajorė, ,„Lietuvos bajoras“ Nr.18
Kaip Gardino bajorus vadino XVI a. pirmoje pusėje, Doc. dr. Jūratė ČIRŪNAITĖ, Rudnica herbo bajorė, "Lietuvis bajoras" Nr. 19.

REKVIZITAI

Migdolų g. 15, Saldenė,

Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Go to top