skyreklis  2017-04-24 tarybos posėdyje:

  • svarstyti žurnalo „Genealogija ir heraldika“ korektūrų ir leidybos klausimai. Pritarta spausdinimo sąskaitos apmokėjimui;
  • svarstytas neetiškas A.Baškio elgesys.

skyreklis   2017-03-16
Aidas
LGHD pirmininkės pavaduotojas, Dokumentų patikros ir heraldikosNiujorke komisijos pirmininkas Aidas Baškys, pakviestas JAV lietuvių bendruomenės (LB) krašto valdybos ir LB tarybos nario Valdo Buožio, skaitė paskaitą ,,Lietuvos heraldikos labirintuose" Niujorko lietuvių bendruomenei, kurią organizavo LB atstovė švietimui ir kultūrai Gintarė Bukauskienė Lietuvių susivienijime Amerikoje. 

Susirinkusius dalyvavimu pagerbė ir paskaitos klausyti taip pat atvyko Generalinis konsulas Julius Pranevičius.

 

skyreklis  2017-03-17 LGHD tarybos posėdyje:

 1. Nutarta skelbti tikrųjų narių sąrašą po liepos 1 d. Dėl neaiškaus tikrųjų narių skaičiaus nutarta 2017-05- 13 LGHD ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą nukelti į šių metų rudenį.
 2. R. Bimbai patikėta kontaktuoti su LGHD buhaltere ir vesti 2017 m. LGHD narių sąrašą. Paprašyti LGHD buhalterės L.Bartkienės parengti narių sąrašą, kurie yra sumokėję mokesčius iki 2017 m. kovo 17 dienos.
 3. Nutarta patalpinti LGHD internetiniame puslapyje informaciją dėl nario mokesčio sumokėjimo iki 2017-04- 15; Paprašyti Audronės Musteikienės, kad e. laišku išsiųstų priminimą kiekvienam skolininkui dėl nario mokesčio skolos.
 4. Nedalyvaujantys LGHD veikloje ir nemokantys nario mokesčio 1 (vienerius) metus, LGHD Tarybos sprendimu gali būti pašalinti iš LGHD narių. Pašalintas narys turi atsiskaityti su LGHD.
 5. Žurnalo tiražas apspręstas – 300 egz. S. Gasparavičienei patikėta kontaktuoti su žurnalo "Genealogija ir heraldika" redaktoriumi L. Kaktavičiumi ir tęsti derybas dėl šio žurnalo leidybos, paprašyti atsiųsti signalinį žurnalo variantą;
 6. Patvirtinti Brazaičio ir Norvaišos herbai.
 7. LGHD Dokumentų patikros ir Heraldikos komisijai pateikiant išvadas, atsižvelgti į prašymą, kokį išduoti herbą: asmeninį, šeimos ar giminės.
 8. LGHD Dokumentų patikros ir heraldikos komisijos pirmininkas A. Baškys įpareigotas elektroninę herbo patvirtinimo bylą persiųsti LGHD pirmininkės pavaduotojui D. Vervečkai.

skyreklis 2017-01-28

dnr

Visuomenės veikėjas, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo akto signataras,

diplomatas, LGHD narys  Vidmantas Povilionis skaitė paskaitą

 

"DNR testu atskleiskite savo etnines šaknis ir suraskite naujus giminaičius".

skyreklis LGHD tarybos posėdyje svarstyta:

 • narių mokesčių surinkimo klausimai
 • žurnalo leidybos finansiniai klausimai

Paieška

Position "left"

This is a sample module in position left. All modules in this position will be arranged in vertical column. The whole position will be collapsed, if there are no modules published.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc varius nisl id lectus ultricies ut elementum nulla ornare. Nulla sed mi massa, at tincidunt felis.

What we do Genealoginiai tyrimai
Dirbame archyve, ieškome, tyrinėjame, sudarinėjame genealoginius medžius, konsultuojame. Daugiau...

 


What we do Genealoginių duomenų bazės kaupimas
Kuriame virtualųjį archyvą Daugiau


Skatiname ir remiame norą domėtis protėvių šaknimis, siekius įskiepyti jaunajai kartai savo šalies ir tautos istorijos pažinimo jausmą.

What we do Seminarų, konferencijų organizavimas. Daugiau...

 

 

What we do Genealoginio pobūdžio publikacijų leidimas.
Išleidome pirmąjį žurnalą Daugiau...

REKVIZITAI

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Pagerank

Užsakyti svetainę

Dabar lankosi:

Svetainėje lankosi 124 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Go to top