Pateikiame LGHD narių jau tyrinėtų giminių sąrašą, kurį yra sukaupę kai kurie mūsų genealogai-istorikai. Sąrašas bus tęsiamas. Tyrinėtų giminių genealoginės schemos yra tas schemas užsakiusiųjų asmenų nuosavybė.

Juozas Dowiatt Antanaitis, LGHD tarybos narys

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Abromavičius, Adomaitis, Alejūnas, Antanaitis, Bajalis, Balčiūnas, Baranauskas, Bartaszewicz, Bazaras, Bičkūnas, Blaszczewicz, Bluss,  Bogowicz, Borowski, Brenčius, Buketa, Bula, Burža, Butkevičius, Dauparas, Eygird, Gabryelowicz, Garbaliewski, Ignotas, Iwaszkiewicz, Ižgrobow, Jamontt, Janonis, Jatulis, Jonaitis, Joneliūnas, Juozapavičius, Karmanas, Kazlauskas, Kėblis, Kibortt, Kimontt, Kliausys, Korsakas, Kripas, Lapukas, Lawcewicz, Lugauskas, Lutostanski, Malinauskas, Malski, Mickevičius, Mirski, Mitrikas, Montrimas, Narušis, Navickas, Nawadunski, Nessau, Norkus, Norvaiša, Owsiana, Pacewicz, Petrauskas, Pilsudski, Plaskun, Rossen, Savickas, Simaitis, Skaudvila,   Stanevičius, Staniewicz, Stankiewicz, Stocka, Šernas, Šimkus, Špakauskas, Šukis, Tendziagolski, Tolluc, Tribula, Urbanowicz, Vaitekūnas, Važys, Wasilewski, Witkowski, Wojtkiewicz, Žosinas, Žvirblis


Vytenis Bagdonas, LGHD narys, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Adiklių, Aleksandravičių, Ališauskų, Atkočiūnų, Bagdonų, Bagdonavičių, Baltaduonių, Benešiūnų, Bukėnų, Chrapovickių, Ciemnolonskų, Čekavičių, Činčių, Daukšų, Dzvonkų, Gokų, Grigaičių, Grinių, Jevaltų, Karneckų, Koncių, Koriznų, Kriaučiūnų, Kvietkauskų, Liauškų, Litvinų, Michnevičių, Mičiūdų, Misevičių, Nakų, Okinskų, Petraičių, Pilkauskų, Proscevičių, Ramoškų, Sargaučių, Senvaičių, Skumbinų, Steponavičių, Svirskų, Šateikų, Taujanskų, Valiackų, Zigmantavičių, Zinkevičių, Žilinskų, Žukų.


Laima Bartkienė, LGHD iždininkė, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Germanavičių, Kulviečių, Petrauskų, Rutkauskų, Skrebutėnų


Aidas Baškys, LGHD tarybos narys, genealogas, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Abromavičių, Aukštakių, Bačinskų, Balsių, Baškių-Baškevičių, Borusų, Berzonų, Beržanskių, Bičkauskų, Bytautų, Brežinskių, Čekų, Čechavičių, Čapkauskų, Černiauskų, Danielevičių, Darginavičių, Daugėlų, Daugialų, Daugirdų, Drazdauskų, Dubauskų, Eidimtų, Foksų, Gailevičių, Galvelių, Gecevičių, Gelminauskių, Gerulskių, Giedraičių, Gilių, Ginetų, Goesų, Grigų, Gvildžių, Ivoškų-Ivaškevičių, Jablonskių, Jacevičių, Jackų, Jagminų, Jankevičių, Janukėnų, Jazdauskų, Jomantų, Juraševskių, Jurkevičių, Kairių, Kairiūkščių, Karmazinų, Karpinskių, Kerų, Kiaušų, Kiškių, Kievišų, Klusų, Kontrimų, Korzonų, Krauzų, Kryževičių, Krupovesų, Kukevičių, Kušleikų, Laucevičių, Laurinavičių, Lazauskų, Leonavičių, Levinų, Liaugaudų, Liutkų, Lukošių, Macijauskų, Mackevičių – Jurkėnų, Mačiulių, Miklošų, Mongirdų, Mušinskų, Narakų, Naručių, Nasevičių, Nekrošių, Nevedomskių, Noreikų, Norkų, Orševskių, Pacevičių, Paliulių, Paškevičių, Paulauskų, Petrauskų, Pileckių, Pisankų, Pregoravičių, Pukinskių, Ragų, Railų, Rimgailų, Roličių, Rubaževičių, Sadauskų, Sakalauskų, Simonavičių, Sirevičių, Sliesoriūnų, Smigelskų, Sriubikų, Stanevičių, Stasiulių, Staškauskų, Stirpeikų, Striškų, Stravinskių, Stulginskų, Šarauskų, Šarnelių, Šemetų, Šetkų, Šimkevičių, Šimkų, Špakauskų, Šulskių, Tallat-Kelpšų, Tamošaičių, Tamulevičių, Taurinskų, Totoraičių, Turčinavičių, Tutkų, Uksų, Urbų, Vadų, Vaitkevičių, Valterų, Varanavičių, Vasinkų, Vielų, Vladičkų, Zabielų, Zaleskių, Zubylų, Žeromskių, Žilevičių. 

Vilius Botyrius, LGHD narys, genealogas, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Adomonis, Akstinas, Alaburda, Anolik, Andriuškevičius, Aranovich, Baikovich, Beikus, Beniušis, Bernauer, Braude, Bumbulevičius, Bražinskas, Bučinskas, Čaikauskas, Čalka, Daiches, Davidson, Dibobis, Dičius, Didžgalvis, Dževečka, Dzikaras, Fridshal, Elenski, Einikiai, Gaižauskas, Gafenas, Gudaitis, Janušauskas, Jasutis, Jasvilas, Jurgilas, Juškevičius, Kalkys, Kamenski, Kavaliauskas, Kievličius, Kivėnas, Klimas, Klevečka, Krogertas, Kurliandskis, Laurinaitis, Leonas, Liaudanskas, Liktoras, Lecner, Malinauskas, Markevičius, Martinonis, Masiulis, Mateliai, Mikalauskas, Paliukas, Paškevičius, Paukštė, Petrelis, Oržekauskas, Račiūnas, Rakauskas, Riauba, Tiškevičius, Trapunskis,
Truchanavičius, Sirvydas, Sandaras, Sedelskis, Sisitski, Stundžia, Stalioraitis, Svirkauskas, Šabadas, Šalkauskas, Šlekaitis, Vaičekauskas,Valiukevičius, Vikertas, Vitkind, Zalens, Zenkus, Žagiel, Žičkevičus, Žižys, Žukas.


Vidimantas Kučas, LGHD narys, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Abramavičius, Antanaitis, Atkočaitis, Atstupėnas, Baltaragis, Balčius, Bandzinas, Baltuonis, Barčys, Bartkus, Burauskas, Butkys, Daknys, Dedūra, Eidrigevičius, Erbrėderis, Ernstas, Franckevičius, Gelbudas, Gilys, Goštautas, Grineveckas, Jančaras, Jankauskas, Jekelis, Juknevičius, Kasputis, Kauneckas, Kauneckis, Kelmelis, Kripas, Kulaitis, Kučas, Liutkus, Lukša, Madeikis, Mačiulis, Mingėla, Motiejūnas, Nacevičius, Narbutas, Norkus, Pakštas, Pangonis, Paužolis, Pečiulis, Pranevičius, Pukelis, Raulonis, Razevičius, Skamarakas, Slaboševičius, Stanišauskas, Stravinskas, Subačius, Šešeika, Ūkanis, Valtaris, Vanšys, Vitartas, Žalelis, Žemaitaitis.


Rimvydas Butautas Kudirka, LGHD narys, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai:

Ambraziejų, Andziulių, Butautų, Butautų - Andreikavičių, Bliūdžių, Bobelių, Brazauskų, Brundzų, Dargių, Didčpinigaičių, Dovydaičių, Dvaranauskų, Čibirų, Giriūnų - Gurevičių, Kaukų, Katilių, Lozoraičių, Matulaičių, Nenortų, Olekų, Pietarių, Rimšų, Sapiegų, Siručių, Skaisgirių, Staugaičių, Strimaičių, Staneikų, Šlapelių, Tiškevičių, Totoraičių, Varankų, Žilinskų - tomis linijomis, kurios gyveno Sūduvos apylinkėse ir ten turėjo nuosavybę.


Sigita Gasparavičienė, LGHD pirmininkė,
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, ekspertė (KVAD'o atestatas Nr.0545), Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliko daugiau kaip 200 Lietuvos bajorų palikuonių ir kitų šeimų tyrinėjimus:

Aišporų, Aksomaičių, Amalevičių, Amulių, Andrulių, Aniulių, Audzevičių, Autukų, Arvasevičių, Bakanų, Balčiauskų, Balionių, Balkevičių, Barauskų, Baltučių, Bandauskų, Baginovičių, Banevičių, Bartoševičių, Bazarų,Beinaravičių(Kruopiai),Boharevičių, Bagavičių, Belazarų, Bielskių(Kelmė), Bričkų, Bubalų,Budų,Bugailų, Buterlevičių, Čelkių,Čėsnų, Čiškevičių, Čyžykovskių, Charževskių, Chochlovskių, Danilavičių, Dargevičių, Dargvainių, Dauginčių, Davidavičių, Drobnių (Merkinė), Daujotų, Dautartų, Davainų - Silvestravičių, Devindorių, Dimgailų, Domaševičių, Dundų, Dzengeliauskų, Dzekčiorių, Gabrijalavičių, Galminų, Gasparonių, Gavenonių, Gaveniauskų, Gecevičių, Gedminų, Gediminų, Gineikų, Gintilų, Girdžiūnų, Girijotų, Goštautų, Grybauskų, Grigauskų, Grokovinų, Gutkauskų, Golohvosčių, Diglių, Houvaltų, Jagminų, Janavičių, Jelenevskių, Ibianskių, Ivaškevičių, Jablonskių (Lenkimai), Jautakų, Jezukevičių, Jocų, Jovaišų, Juknelevičių, Kačinskių, Kalnikų, Kamarauskų, Karolių, Karosų, Každailevičių,  Kazilevičių, Klejūnų, Kibartų, Kijauskų, Kiltinavičių, Kymantų, Klevečkų, Klovų (Ylakiai), Kondratų, Kontautų, Kirkilevskių, Kondratavičių, Kostrovickių, Koreckių, Kovnackių, Kryževičių, Kulių, Kulviečių, Kužmarskių, Kuzų, Liugailų, Lapinskių, Lašų, Laukžemių, Lauraičių, Lemežių, Liachavičių, Lianzbergių (Kelmė), Liaudginų, Liaudanskių, Linkevičių(Kurtuvėnai), Liutkevičių, Liutostanskių, Lozinkų, Lukauskų, Luobikių, Mačianskių, Mačiukų, Marčiulionių, Marčiulynų, Marcinėnų, Marmokų, Martusevičių (Žeimiai), Mažeikų, Mejerių, Milevskių (Alanta), Mingelevičių,  Minginų, Mikelionių, Misevičių, Mižutavičių, Moliušių (Punskas),Monginų, Montvilų, Murauskų, Nagevičių, Narbutų, Narušių, Neverauskų, Norbutų, Nargelavičių, Naryškinų, Narutavičių, Navickų (Eigirdžiai, Jieznas), Nekvedavičių, Niparavičių, Norkų, Nosevičių, Nutautų, Odincų, Oratovskių, Pabrėžų, Pagojų, Palaimų, Paleckių, Parnarauskų, Paškevičių, Perminų, Petkevičių, Petkų (Šilalė), Petravičių (Kaltinėnai), Plačenių, Poškų (Šilalė), Požėlų, Pranevičių (Vaškai), Prušinskų, Pučinskų, Raščiauskų, Raškevičių, Radvilų, Rafalavičių, Reimerių, Riaukų, Rimkų, Rosenų, Rozmiancų, Rudžių (Pociūnėliai), Runų, Rutkauskų, Rutkevičių, Sadzevičių, Savickių (Girdiškė), Sereičikų, Sikorskių (Upytė), Siucylų, Skliutų, Slaboševičių, Šliogerių, Smilgevičių, Sologubų, Stanevičių, Stancevičių, Stanišauskų (Meteliai), Staškevičių, Stravinskų, Strumilų, Stukų, Sudimtų, Sutkevičių, Šaumanų, Šilanskių (Daugai), Šimavičių, Šimanauskų (Pavandenė), Šimanskių, Šleivių, Šliogerių, Šopų, Šukevičių, Šukštų, Ščuckių, Švitrų, Tautavičių, Teišerskių, Tomkovidų, Trakimų, Valentinavičių, Vardauskų, Vatmanų, Vėlavičių, Vencevičių, Venckų (Eigirdžiai), Vinčų, Viniautų, Vizbarų, Vojevodskių, Vorotynskių, Urniežių, Urnikių, Ušackų, Zakševskių, Zamalių, Zigmantavičių, Zvicevičių, Žakevičių, Želvių, Želnių, Žilevičių, Žyprių, Žutautų.


Kristina Giedraitienė, LGHD narė, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai: Dargelių, Delininkaičių, Demkų, Derbutų, Geležiūnų, Giedraičių, Gritėnų, Jaščiukevičių, Savickų, Skalskių, Sterneckių.


Audronė Musteikienė, LGHD narė, internetinių tinklapių dizainerė ir tinklaraštininkė

  Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai: Jakštų, Musteikių, Patų, Vambutų, Vasiliauskų-Railų.
Nubraižytos genealoginės schemos:

Abromavičių/Sirevičių, Babenskų, Bazarų, Baziukų, Berlinskių, Bieliūnų, Blinstrubų/Palčinskų, Bortkevičių, Bubalų, Bučiūnų, Burbų, Buržų, Citavičių, Chomentauskų, Dackevičių, Dargevičių, Daukšių/Bieliūnų, Davidsonų (Davicijonų), Dobrovolskių, Duobų, Gaidamavičių, Gintilų, Gurčinų, Ibianskių, Jablonskių, Jankevičių, Jakštų, Jogėlų, Jucevičių, Kaminskų, Kiedžių, Kirkilų, Kozlovskių, Krauzų - Remesų, Kvietkauskų, Kudzių, Lapių, Lenkauskų, Liaudanskų, Macianskių, Macijauskų, Mackevičių, Majauskų, Markevičių/Balzekų, Masalskių, Matusevičių, Mazgeikų, Medžikauskų, Milaševičių, Milvydų, Minginų, Musteikių, Narkevičių, Norvidų, Ordų, Paalksnių, Pakalkų, Pauliukevičių, Petkų/Vaičekauskų, Počepavičių, Pribušauskų (Pšibiševskių), Prialgauskų, Pumpučių, Radavičių – Rodaičių, Radavičių, Rasčiauskų, Rosenų, Rudzkių, Sabaliauskų, Sabulių, Sipavičių, Sirotkevičių, Sivickių, Sketerių, Skokauskų, Stanevičių, Stulgų, Survilų, Šakėnų, Šarkanų, Šatikauskų, Šepečių (Meilūnų), Taškūnų, Tiknevičių/Jasevičių, gr. Tiškevičių, Stanevičių/Tomkevičių/Ugianskių, Tugaudžių, Tumilovičių, Ugianskių, Vadauskų, Vaitkevičių, Valterių, Vambutų, Vasiliauskų-Railų, Veličkų, Vencevičių.

Galima pasižiūrėti genealoginių medžių, schemų pavyzdžius.


Emilijus Songaila, LGHD narys, Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Šeimų, giminių genealoginiai tyrimai: Bargailų, Bilevičių, Burbų, Janavičių, Joakimčių, Mauragų, Kukanauzų, Navickų, Pacevičių, Petkevičių, Songailų.Tyrinėtų giminių genealoginės schemos ir medžiai yra juos užsakiusiųjų asmenų nuosavybė.

Pastaba: suinteresuotiems kreiptis asmeniškai į genealogą. Paklausimams prašome naudoti ir forumą.

"Genealogija - istorijos mokslo šaka. Žodis genealogija kilęs iš dviejų žodžių: genea - "šeima, giminė, logos - studijos, mokslas". Tai mokslas apie šeimos, giminės kilmę, istoriją ir jos narių tarpusavio ryšius", - Encyclopedia Britanica".

REKVIZITAI

Migdolų g. 15, Saldenė,

Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Go to top