Išnyko baltiški vietovardžiai. Hitlerininkai 1937 m. lietuviškus prūsiškus vietovardžius pakeitė
vokiškais arba pakeitė jų galūnes. Sovietinė valdžia 1946 m. vietovardžius ir hidronimus pakeitė slaviškais.

Pagal Valentino Juraičio "Karaliaučiaus kraštas"

Agila (Agilla)
Alna (Alle, Lava, Lyna)
Angrapa (Angerapė /Vangrapė, Ungurupė, Angerapp, Węgorapa)
Aprelevka (Vargynė, Vargynai, Wargienen)
Asuny_(Asaunai, Assaunen)
Astraviškiai D. (Gr. Astrauischken, Krasnoje)
Augustavas (Augustow)
Auktalytė (Auktalitas; Ochtolite, Auklitten)
Ąžuolyne (Aszolienen)

Baginski (Baginskis, Baginsky)
Bagrationovo (Vikyškiai, Vilkyškiai; Wikischken)
Bagrationovsk (Yluva, Prūsų Ylava, Ylava; Preussen-Eylau)
Bajtkowo (Baitkoviai, Baitkowen)
Balgardis (Ballgarden Baiga (Baiga, Vesoloje)
Baltijsk (Piliava, Pilau)
Baltupiany (Baltupėnai, Baltupbhnen)
Barciany (Bartai, Barten)
Barczewo (Varia, Vartenbergas, Vartcnburgas; Wartenberg, Warteriburg)
Bambliai (Bamblen)
Bartoszyce (Barštinas, Bartėnai; Bartenstein)
Berezorka (Sausgardis D., Gr. Sausgarten)
Berezovka (Naunynė, Naunienen)
Berežkovskoje (Bubainiai D., Bubainys; Gr. Bubainen)
Biafa (Biala, Bialla)
Bišofsburgas (Bischofsburg)
Bitėnai (Bithenen)
Bobyčiai (Bobitten)
Bolotnikovo (Žemaitkiemis, Szamaitkehmen)
Bolšakovo (Skaisgiriai D., Skaisgiris; Gr. Skaisgirren)
Bolšije Berežki (Lapynai Sen., Alt Lappienen)
Borovoje (Skirvytė, Skirwieth)
Braniewo (Brunsbergas, Braunsbergas, Braunsberg)

Chlebnikovo (Šilininkai, Schilleningken)
Chrabrovo (Pavunda, Powunden)
Čaikovskoje (Lugava, Lygava, Lugowen, Lygowen)
Černiachovsk (Įsrutis, Insterburg)
Černyševka (Bainiūnai D., Beiniūnai; Gr. Beynuhnen)
Černyševskoje (Eitkūnai, Eydtkuhnen)
Čistyje Prudy (Tolminkiemis, Tollmingkehmen)
Čkalovo (Eglyniškiai, Egglenischken)

REKVIZITAI

Migdolų g. 15, Saldenė,

Avižienių seniūnija, Vilniaus rajono savivaldybė

Įmonės kodas 300630639 / AB SEB BANKAS
Banko kodas 70440
Ats. sąskaitos numeris: LT977044060005872575

Go to top